O nás

Kto sme a čo robíme?

Sme skupina psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov (psychológie a sociálnej práce) s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Od roku 2012 sme súčasťou občianskeho združenia IPčko. Sme na takýto typ pomoci odborne vyškolení, máme ukončené špeciálne akreditované vzdelávania (330 hodín) a pracujeme pod neustálou expertnou supervíziou. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov (dobrovoľníkov), ktorí sú každý deň na chate s klientmi v ťažkostiach, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenie IPčka. Naše občianske združenie IPčko chce byť vďaka týmto vlastnostiam miestom skutočného stretnutia človeka s človekom.

Krízová linka pomoci

Špecializovaná COVID-19 linka pomoci. Krízová linka pomoci poskytuje ANONYMNÚ, NONSTOP A BEZPLATNÚ psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19 prostredníctvom telefónu (0800 500 333), chatovej, e-mailovej (poradna@ipcko.sk) a video poradni. Viac na www.krizovalinkapomoci.sk.

Psychologická online poradňa IPčko.sk

IPčko.sk je tu pre mladých ľudí, ktorí prirodzene hľadajú odpovede na svoje otázky na internete. Častokrát sú práve v online prostredí otvorenejší a odhodlanejší hovoriť aj o tých najosobnejších a najzávažnejších životných témach a situáciách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť bezpečné miesto v online prostredí, v ktorom mladí ľudia získajú prijatie, pomoc, podporu a profesionálny prístup od psychológov a sociálnych pracovníkov pri riešení poradenských a krízových situácií. Sme tu pre Teba! Nonstop, anonymne a bezplatne.

chcem sa zabiť - tím dobrá linka

Psychologická online poradňa Dobrá linka

Dobrá linka  je internetovou poradňou pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorú sme spustili v roku 2018. Na Dobrej linke Ti chceme vytvoriť bezpečný priestor v online svete, ktorý bude rešpektovať aj to, že máš zdravotné znevýhodnenie. Veľmi chceme, aby si u nás našiel/našla pochopenie, podporu a pomoc v priateľskom a prijímajúcom prostredí.

Pomoc a podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytuje na chatovej, e-mailovej a video poradni v pondelok až piatok od 15:00 do 20:00. Naše poradenstvo je anonymné, online a bezplatné. Napísať nám môžeš kedykoľvek aj e-mail na poradna@dobralinka.sk. Viac informácií nájdete na www.dobralinka.sk.

Káčko

V Káčku poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách odborne vyškolení psychológovia občianskeho združenia IPčko. Psychologická pomoc v Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a na princípoch anonymity. Nenahrádza psychoterapiu ani ďalšiu lekársku starostlivosť. Káčko funguje na princípe dohody cez Krízovú linku pomoci (www.krizovalinkapomoci.sk)  alebo cez e-mail podľa kraja. Viac informácií nájdete na www.ipcko.sk/kacko.

chcem sa zabiť - Hmmm podcast

Online terénna práca

Vďaka projektu Online terénnej práce už od roku 2013 vyhľadávame v online priestore (najmä na sociálnych sieťach) ľudí v kríze a poskytujeme im potrebnú psychologickú pomoc. Nakoľko z našich skúseností vieme, že mladí ľudia v náročných situáciách často hľadajú pomoc na sociálnych sieťach alebo diskusných fórach, kde sa stretávajú vo veľkej miere s rizikovým a ohrozujúcim obsahom, rozhodli sme sa vytvárať a šíriť pozitívny, pomáhajúci a korektný obsah prostredníctvom videíčlánkov, blogovpodcastov,… Taktiež pripravujeme mobilnú aplikáciu na prevenciu depresívnych a suicidálnych ideácií a tendencií. Viac o Online terénnej práci sa môžete dozvedieť TU a TU.

Pre odborníkov

Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii.  No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete. Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chvíľach, náš kurz môže byť veľkou pomocou.
Online krízová intervencia – akreditovaný kurz pre odbornú verejnosť sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, psychiatri, špeciálni pedagógovia,…).

chcem sa zabiť - pre odborníkov