Varovné príznaky toho, že človek uvažuje nad spáchaním samovraždy

Na základe našich skúseností vnímame, že na Slovensku je obrovské množstvo ľudí, ktorí tu chcú byť pre ostatných a pomáhať aj ľuďom, ktorí sú niekedy v tak náročnej situácii, že z nej nevidia iné východisko ako samovraždu. Aby však takémuto človeku dokázali pomôcť čo najlepšie, potrebujú vedieť, či nad ňou uvažuje.

Ako to ale zistíme?

Pomôcť nám v tom môžu varovné príznaky, ktoré môžeme pozorovať vo viacerých oblastiach správania daného človeka. U osoby so zvýšeným rizikom samovražedného správania v blízkej budúcnosti môžeme pozorovať zmenu doterajšieho správania alebo prítomnosť úplne nových vzorcov správania. Najviac by sme mali zbystriť pozornosť, ak je nové správanie spojené s bolestivou udalosťou, stratou alebo zmenou. Väčšina ľudí, ktorí si siahnu na svoj život, vykazujú jeden alebo viacero varovných príznakov, ktoré uvádzame nižšie.

Varovné príznaky toho, že je u jednotlivca zvýšené riziko spáchania samovraždy

Jedným z najjasnejších a napriek tomu často prehliadaných varovných príznakov, je hovorenie o myšlienkach na samovraždu. U samovražedných ľudí môžeme pozorovať dva hlavné typy vyhlásení alebo myšlienok:

 • Aktívne stanovisko môže znieť takto: „Zabijem sa.“
 • Pasívne stanovisko zas môže byť takéto: „Kiežby som sa už ráno nezobudila,“ alebo „Mohol by ma zraziť autobus.“

Ľudia v okolí často ignorujú pasívne stanoviská, avšak mali by byť brané rovnako vážne ako tie aktívne.

Medzi ďalšie varovné príznaky patria:

 • hľadanie konkrétneho spôsobu samovraždy
 • spomínanie pocitov beznádejnosti a bezzmyselnosti
 • hovorenie o pocite uväznenia a neznesiteľnej bolesti (najmä psychickej)
 • pocit, že je pre iných bremenom
 • nadmerné užívanie alkoholu, drog
 • úzkostlivosť, podráždenosť a nerozvážnosť
 • nadmerný alebo nedostatočný spánok
 • izolovanie sa od spoločnosti
 • vykazuje zlosť alebo hovorí o pomste
 • vykazuje extrémne zmeny nálad

Varovné znaky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho človeka, jeho osobnosti, situácie alebo napríklad veku. Vyššie uvedené znaky sú však tými, ktoré sa najčastejšie objavili u osôb, ktoré sa o samovraždu pokúsili.

Varovné znaky samovražedného správania u mladých ľudí

Mnoho ľudí pochybuje o tom, že deti alebo tínedžeri môžu byť nejakým spôsobom ohrození samovraždou. Ak dieťa hovorí o samovražde alebo túžbe umrieť, je vždy potrebné brať ho vážne. Udalosť alebo problém, ktorý dospelým pripadá ako malichernosť, môže dieťa vnímať úplne inak a oveľa vážnejšie.

Tieto znaky môžu poukazovať na to, že u mladého človeka je zvýšené riziko samovražedného správania, (najmä u mladých, ktorý sa už vo svojom živote o samovraždu pokúsili). Riziko je väčšie, ak je varovný príznak nový alebo zvýšený a je možné ho spojiť s vyvolanou alebo aktuálne bolestivou udalosťou, stratou, zmenou.

Prítomnosť viac ako jedného z nasledujúcich varovných znakov môže zvyšovať riziko samovražedného správania mladého človeka v blízkej budúcnosti:

 • hovorí o samovražde alebo si ju plánuje
 • vyjadruje svoj pocit beznádeje ohľadom budúcnosti
 • vykazuje vážnu až prenikajúcu emocionálnu bolesť alebo stres
 • vykazuje isté zmeny v správaní ako napr.:
  • stiahnutie sa alebo zmeny v sociálnych kontaktoch, situáciách
  • zmeny v spánku (zvýšené alebo znížené množstvo)
  • hnev alebo zúrivosť mimo osobnosti človeka alebo kontextu
  • nedávno zvýšená podráždenosť  

Napriek tomu, že v našej práci sa zaoberáme najmä samovraždami u mladých ľudí do 30 rokov, u starých ľudí je tiež zvýšené riziko samovražedného správania. Dokonca u starých ľudí je viac dokonaných samovrážd ako v ktorejkoľvek inej vekovej kategórií. Sú v ohrození najmä kvôli tomu, že zväčša nevyhľadajú poradenstvo pri prežívaní depresie alebo inej psychickej poruchy. Zbystriť by sme mali, ak sme v kontakte so starým človekom, ktorý sa prestane starať o svoju hygienu, chabo je a začína pomaly rozdávať svoj majetok.

Pre zverejnenie vyššie uvedených informácií na našom webe sme sa rozhodli po dlhoročných skúsenostiach, ktoré poukazujú na jednej strane na zvýšenie rozhovorov o samovražde mladých ľudí s našimi odborníkmi a na strane druhej na silnú potrebu edukácie ľudí o týchto faktoroch. Teší nás, že sa vo svojej práci stretávame s toľkými častokrát mladými ľuďmi, ktorí sú odhodlaní pomôcť svojim blízkym, byť tu pre nich a častokrát zachrániť ich životy.

ZDROJ: save.org, psycom.net, save.org