chcem sa zabiť - online krízová intervencia

Ponuka akreditovaného vzdelávania v oblasti krízovej intervencie pre odborníkov

Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete.
Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš kurz môže byť veľkou pomocou.
chcem sa zabiť - kurzy

Online krízová intervencia – akreditovaný kurz pre odbornú verejnosť sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia,…).

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách.
Naši lektori už v oblasti krízovej intervencie vzdelávali desiatky odborníkov – psychológov, policajtov, policajných vyjednávačov, záchranárov, sociálnych pracovníkov a učiteľov.

Tento 20-hodinový zážitkový kurz ponúka teoretické východiská, overené nástroje na poskytovanie pomoci v akútnom ohrození (nie len) v online priestore a odborné skúsenosti z internetovej linky dôvery.
Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Lenka Nemcová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním krízovej intervencie nie len v online priestore.

Cena kurzu je 150eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
Termín kurzu: 15. – 16. 8. 2019 (vždy v čase od 9,00 do 15,30)
Počet frekventantov na kurze je 7-9.

Registračný formulár s informáciami k platbe nájdete TU.