Zdroje pomoci

Na tejto stránke sme pre teba dali dokopy zoznam centier a organizácií, na ktoré sa v prípade núdze môžeš pokojne obrátiť!

Centrá pre matky s deťmi s lôžkami 

tel.: 0905 949284, 0917 545 808

tel.: +421/915 492 134, +421/915 439 245

tel.: 0903 704784  – nonstop

tel.: 0904 700866

tel.: 055/ 625 53 17

 tel.: 051/ 77 54 604

 

Detské krízové centrá s lôžkami

tel.: 0905 949 316

 tel.: 0905 988 600

 tel.: 048/4145718, 048/4131141

tel: 0948 838 883, 047/43 22 384

tel.: 116 111

tel.: 0917 120326

 

Poradenské centrá pre ženy

 tel.: 055/6256237, 0911 440 808

 tel.: 0905 463 425 – nonstop pondelok – piatok

 

Pomoc pre bezdomovcov

 • Azylový dom pre bezdomovcov, Furmanská 4, Bratislava

tel.: 02 / 6428 7372

 • Linka na pomoc bezdomovcom

 tel.: 0907 733388, pon. – sob.,  od 17.00 do 22.00

 • Útulok Nádej, Zvolen

 tel. vrátnica: 0915 515 991

tel.: 0911 447 577

 

Linky dôvery(väčšina funguje 24 hodín denne)

 • Bratislava 02 / 5249 5888
 • Nitra 037 / 523 222
 • Košice 055 / 622 2323
 • Humenné  057 / 775 4749
 • Prešov  051 / 773 1000
 • Linka dôvery nezábudka   0850 11 10 22
 • Krízová nonstop linka, Aliancia žien  0903519550

 

Linka nádeje – psychoterapeutická prvá pomoc

 • Košice 055 / 6441 155 (nonstop)
 • Prešov 051 / 7731 000 (nonstop)

 

AIDS

 • Národné referenčné laboratórium pre AIDS, Limbova 14 (5. poschodie) Bratislava

 tel.: 02 / 54 77 41 44

 • Linka pomoci AIDS, Bratislava

 tel.: 02/43 42 02 83

stála služba Bratislava:  02 /44 45 47 21

 • Linka dôvery a prevencie AIDS,Bratislava

tel.: 02 / 54 78 92 49

Závislosti

 • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog

 Bratislava, tel.: 02 / 43 33 80 41 (pondelok – štvrtok 8.00–18.00 hod, piatok 8.00-14.00)

 Bratislava tel.: 02 / 53 41 74 64

 • Protidrogová linka mladých Bratislava

tel.: 02 / 43 33 00 49

 • Linka dôvery pre drogovo závislých, Bratislava

 tel.: 02 / 62 24 68 36

 • Linka nádeje patologických hráčov, Banská Bystrica

 tel.: 048 / 4146 777 (od 16.00 – 20.00)

 • Linka dôvery toxikomanov

 tel.: 02/54 77 63 79

 

Linky dôvery určené deťom a mládeži

 • Linka detskej istoty, Bratislava

 tel.: 116 111 nonstop (zdarma)

 

Iné

 • Policajná linka dôvery(otázky trestnej činnosti, bezpečnosti atď) – Bratislava

 tel.: 02 / 692 172 12

 • Infolinka Hniezdo záchrany- pre ženy s nechceným tehotenstvom 

 tel.: 0905 888 234 (nonstop)

 • Liga proti rakovine

 tel.: 02/ 52 96 51 48

 

Krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs//urady/VK/oznamy_2015/kontakty_na_subjetky_poskytujuce_pomoc_obetiam_domaceho_nasilia_a_tyrania.pdf

 

Na tejto stránke nájdeš užitočné kontakty na organizácie špecializované na:

 • Pomoc ľuďom s telesným postihnutím
 • Pomoc ľuďom s mentálnym, telesným, zmyslovým, psycho – sociálnym a iným postihnutím
 • Pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím
 • Pomoc deťom a rodičom s poruchami sluchu
 • Pomoc ľuďom s chronickým ochorením
 • Umelci a šikovní ľudia so zdravotným postihnutím

https://dobralinka.sk/uzitocne-kontakty/

 

 • Nájdeš na nej aj:
  • kontakty na združenia zdravotne znevýhodnených športovcov
  • Nadácie, inštitúcie a asociácie pomáhajúce ľuďom so zdravotným znevýhodnením
  • sprostredkovanie služieb osobnej asistencie

 

Ak hľadáš pomoc odborníka vo svojom okolí, pozri na tento zoznam!

http://nenormalne.sk/kontakty-pomoci/